Loading ...
.:: Doanh Nghiệp Và Hội Nhập ::.
Đang tải ...


Văn bản - Pháp luật
(25/08/2011) Nghị quyết 04/2011/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 2
(25/08/2011) Nghị quyết 06/2011/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 2 ban hành
(15/09/2011) Thông tư 129/2011/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản do Bộ Tài chính ban hành
(15/09/2011) Quyết định 3892/QĐ-BTP năm 2011 phê duyệt Đề án về tổ chức Nhà ăn tập thể cơ quan Bộ Tư pháp giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
(17/08/2011) Thông tư 16/2011/TT-NHNN quy định về kiểm soát, kiểm toán nội bộ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
(23/08/2011) Thông tư 18/2011/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay trung, dài hạn nước ngoài của ngân hàng thương mại là doanh nghiệp nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
(24/08/2011) Thông tư 19/2011/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
    (10/06/2011) Thông tư 82/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành
    (02/08/2011) Thông tư 111/2011/TT-BTC sửa đổi quy định về thuế xuất khẩu mặt hàng vàng tại biểu thuế xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành
Thương mại 3 17/09/2011
(03/06/2011) Quyết định 1445/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang do chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành
 
Hà Nội
Mr. Sơn
Đà Nẵng
Ms. Huyền
Tp. Hồ Chí Minh
Mr. Hảo