Loading ...
.:: Doanh Nghiệp Và Hội Nhập ::.
Đang tải ...


Nước ngoài
Dự án đầu tư ở nước ngoài được chuyển lỗ về nước
13/08/2011
(Dân trí) - Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam đầu tư dự án tại nước ngoài phải chấm dứt hoạt động có phát sinh khoản lỗ mà phải gánh chịu thì doanh nghiệp được kê khai, bù trừ số lỗ này vào thu nhập chịu thuế.

Đây là nội dung đã được quy định Thông tư số 104 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2010 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành.

Theo đó, kể từ ngày 26/8, trường hợp dự án đầu tư tại nước ngoài phải chấm dứt hoạt động có phát sinh khoản lỗ chưa được bù trừ hết mà phải gánh chịu thì doanh nghiệp được kê khai, bù trừ số lỗ này vào thu nhập chịu thuế. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm kể từ năm DN tiếp nhận khoản lỗ chưa được bù trừ hết quy định tại khoản này.

Số lỗ được chuyển bằng số vốn đầu tư ra nước ngoài đã giải ngân, tối đa không vượt quá số vốn đã thực hiện đầu tư ra nước ngoài để hoạt động đầu tư theo giấy chứng nhận/giấy phép đầu tư ra nước ngoài (hoặc giấy chứng nhận/giấy phép đầu tư điều chỉnh tại thời điểm gần nhất trong trường hợp dự án đầu tư điều chỉnh giấy chứng nhận/giấy phép đầu tư) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp…

Cũng theo thông tư, máy móc, thiết bị, bộ phận rời xuất khẩu ra nước ngoài để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại nước ngoài, khi thanh lý hoặc kết thúc dự án nếu được nhập khẩu trở lại vào Việt Nam thì được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp (nếu có) tương ứng với số lượng hàng hóa thực tế tái nhập và không phải nộp thuế nhập khẩu.

LH

 
Hà Nội
Mr. Sơn
Đà Nẵng
Ms. Huyền
Tp. Hồ Chí Minh
Mr. Hảo